AddProperties

MetadataPackage.AddProperties method

Lägger till kända metadataegenskaper som uppfyller det angivna predikatet. Operationen är rekursiv så den påverkar även alla kapslade paket.

public int AddProperties(Func<MetadataProperty, bool> predicate, PropertyValue value)
Parameter Typ Beskrivning
predicate Func`2 En funktion för att testa varje metadataegenskap för ett villkor.
value PropertyValue Ett värde för de valda egenskaperna.

Returvärde

Antalet berörda fastigheter.

Anmärkningar

Läs mer

Se även