Keys

MetadataPackage.Keys property

Hämtar en samling av metadataegenskapsnamnen.

public IReadOnlyList<string> Keys { get; }

Fastighetsvärde

En samling av metadataegenskapsnamnen.

Se även