GetEnumerator

MetadataPackage.GetEnumerator method

Returnerar en uppräkning som itererar genom samlingen.

public IEnumerator<MetadataProperty> GetEnumerator()

Returvärde

En uppräkning som kan användas för att iterera genom samlingen.

Se även