RemoveProperties

MetadataPackage.RemoveProperties method

Tar bort metadataegenskaper som uppfyller det angivna predikatet.

public virtual int RemoveProperties(Func<MetadataProperty, bool> predicate)
Parameter Typ Beskrivning
predicate Func`2 En funktion för att testa varje metadataegenskap för ett villkor.

Returvärde

Antalet berörda fastigheter.

Anmärkningar

Läs mer

Se även