SetProperties

MetadataPackage.SetProperties method

Ställer in kända metadataegenskaper som uppfyller det angivna predikatet. Operationen är rekursiv så den påverkar också alla kapslade paket. Denna metod är en kombination avAddProperties ochUpdateProperties Om en befintlig egenskap uppfyller predikatet uppdateras dess värde. Om det saknas en känd egenskap i paketet som uppfyller predikatet läggs den till i paketet.

public int SetProperties(Func<MetadataProperty, bool> predicate, PropertyValue value)
Parameter Typ Beskrivning
predicate Func`2 En funktion för att testa varje metadataegenskap för ett villkor.
value PropertyValue Ett nytt värde för de filtrerade egenskaperna.

Returvärde

Antalet berörda fastigheter.

Anmärkningar

Observera att GroupDocs.Metadata implicit kontrollerar typen av varje filtrerad egenskap. Det är omöjligt att ange en egenskap med ett värde som har olämplig typ.

Läs mer

Se även