ImageHeight

PdfViewOptions.ImageHeight property

Çıktı görüntüsünün piksel cinsinden yüksekliği. (Tek görüntüyü yalnızca HTML’ye dönüştürürken)

public int ImageHeight { get; set; }

Ayrıca bakınız