JpgQuality

PdfViewOptions.JpgQuality property

Çıktı PDF belgesinin içerdiği JPG görüntülerin kalitesi; Geçerli değerler 1 ile 100 arasındadır; Varsayılan değer 90.

public byte JpgQuality { get; set; }

Ayrıca bakınız