Optimize

PdfViewOptions.Optimize property

Times New Roman ve Arial gibi yaygın kullanılan yazı tiplerini hariç tutarak ve diğer optimizasyon tekniklerini uygulayarak çıktı dosyası boyutunu azaltın.

public bool Optimize { get; set; }

Notlar

Sürüm 23.1’de bu seçenek şunlar için desteklenir:Elektronik tablo dosya biçimleri sadece.

Excel ve Apple Numbers elektronik tablolarını PDF’ye nasıl aktaracağınızı öğrenin

Örnekler

Örnek, bu seçeneğin tipik bir kullanımını göstermektedir.

using (var viewer = new Viewer("employees.xlsx"))
{
    PdfViewOptions viewOptions = new PdfViewOptions();
    viewOptions.Optimize = true;

    viewer.View(viewOptions);
}

Ayrıca bakınız