ImageWidth

PdfViewOptions.ImageWidth property

Çıktı görüntüsünün piksel cinsinden genişliği. (Yalnızca tek bir görüntüyü HTML’ye dönüştürürken)

public int ImageWidth { get; set; }

Ayrıca bakınız