ImageMaxHeight

PdfViewOptions.ImageMaxHeight property

Çıktı görüntüsünün piksel cinsinden maksimum yüksekliği. (Yalnızca tek bir görüntüyü HTML’ye dönüştürürken)

public int ImageMaxHeight { get; set; }

Ayrıca bakınız