ImageMaxWidth

PdfViewOptions.ImageMaxWidth property

Çıktı görüntüsünün piksel cinsinden maksimum genişliği. (Yalnızca tek bir görüntüyü HTML’ye dönüştürürken)

public int ImageMaxWidth { get; set; }

Ayrıca bakınız