Security

PdfViewOptions.Security property

Çıktı PDF belgesi güvenlik seçenekleri.

public Security Security { get; set; }

Ayrıca bakınız