CameraRaw

XmpSchemes.CameraRaw property

Hämtar eller ställer in Camera Raw-schemat.

public XmpCameraRawPackage CameraRaw { get; set; }

Fastighetsvärde

Camera Raw-namnrymden.

Se även