Optimize

PdfViewOptions.Optimize property

Minska storleken på utdatafilen genom att utesluta vanliga typsnitt som Times New Roman och Arial, och använda andra optimeringstekniker.

public bool Optimize { get; set; }

Anmärkningar

I version 23.1 stöds detta alternativ förKalkylbladsfilformat endast.

Läs mer om hur du exporterar Excel- och Apple Numbers-kalkylblad till PDF

Exempel

Exemplet visar en typisk användning av detta alternativ.

using (var viewer = new Viewer("employees.xlsx"))
{
    PdfViewOptions viewOptions = new PdfViewOptions();
    viewOptions.Optimize = true;

    viewer.View(viewOptions);
}

Se även