Security

PdfViewOptions.Security property

Säkerhetsalternativen för PDF-dokumentets utdata.

public Security Security { get; set; }

Se även