ImageQuality

ImageQuality enumeration

Kvaliteten på bilder i utdata-HTML som finns i PDF-dokumenten.

public enum ImageQuality

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Low 96 Acceptabel kvalitet och bästa prestanda.
Medium 198 Bättre kvalitet och långsammare prestanda.
High 300 Bästa kvalitet men långsam prestanda.

Se även