TimeUnit

TimeUnit enumeration

Tidsenhet för projektets varaktighet.

public enum TimeUnit

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Unspecified 0 Den okända, ospecificerade tidsskalan.
Days 1 Endagsintervallet.
ThirdsOfMonths 10 En tredjedel av månaden.
Months 30 En månads intervall.

Se även