ViewOptions

ViewOptions class

Ger renderingsalternativ.

public abstract class ViewOptions : BaseViewOptions

Egenskaper

namn Beskrivning
ArchiveOptions { get; set; } Visningsalternativen för arkivfiler.
CadOptions { get; set; } Alternativen för CAD-ritningsvy.
DefaultFontName { get; set; } Standardteckensnitt som ska användas när ett visst teckensnitt som används i dokumentet inte kan hittas.
EmailOptions { get; set; } Visa alternativen för e-postmeddelanden.
MailStorageOptions { get; set; } Visa alternativ för e-postlagringsdatafiler.
OutlookOptions { get; set; } Visningsalternativen för MS Outlook-datafiler.
PdfOptions { get; set; } Visningsalternativen för PDF-dokument.
PresentationOptions { get; set; } Visa alternativ för presentationsbearbetning av dokument.
ProjectManagementOptions { get; set; } Visa alternativ för projekthanteringsfiler.
RenderComments { get; set; } Möjliggör rendering av kommentarer.
RenderHiddenPages { get; set; } Möjliggör rendering av dolda sidor.
RenderNotes { get; set; } Aktiverar rendering av anteckningar.
SpreadsheetOptions { get; set; } Visningsalternativen för kalkylarksfiler.
TextOptions { get; set; } Textfiler som delar upp till sidoralternativ.
VisioRenderingOptions { get; set; } Visio-filer som behandlar dokumentvyalternativ.
Watermark { get; set; } Textens vattenstämpel som appliceras på varje sida.
WebDocumentOptions { get; set; } Med de här renderingsalternativen kan du anpassa utseendet på utdata HTML/PDF/PNG/JPEG när du renderar webbdokument.
WordProcessingOptions { get; set; } Med de här renderingsalternativen kan du anpassa utseendet på utdata HTML/PDF/PNG/JPEG när du renderar Word-dokument.

Metoder

namn Beskrivning
RotatePage(int, Rotation) Tillämpar medurs rotation på sidan.

Fält

namn Beskrivning
readonly PageRotations Sidrotationerna.

Se även