MailStorageOptions

MailStorageOptions class

Ger alternativ för att rendera e-postlagringsdatafiler (Lotus Notes, MBox).

public class MailStorageOptions

Konstruktörer

namn Beskrivning
MailStorageOptions() Default_Constructor

Egenskaper

namn Beskrivning
AddressFilter { get; set; } E-postadressen som används för att filtrera meddelanden efter avsändare eller mottagare.
MaxItems { get; set; } Det maximala antalet meddelanden eller objekt för rendering.
TextFilter { get; set; } Nyckelorden som används för att filtrera meddelanden.

Se även