MaxItems

MailStorageOptions.MaxItems property

Det maximala antalet meddelanden eller objekt för rendering.

public int MaxItems { get; set; }

Anmärkningar

Lotus Notes-datafiler kan vara stora och det kan ta lång tid att hämta alla meddelanden. Den här inställningen begränsar det maximala antalet meddelanden eller objekt som renderas. Standardvärdet är 0 - alla meddelanden kommer att renderas

Se även