ImageQuality

PdfOptions.ImageQuality property

Anger utdatabildkvalitet för bildresurser vid rendering till HTML. Standardvärdet är Low.

public ImageQuality ImageQuality { get; set; }

Se även