Dpi96

Resolution.Dpi96 field

Bra för webbsidor och projektorer.

public static readonly Resolution Dpi96;

Se även