MaxCharsPerRow

TextOptions.MaxCharsPerRow property

Max antal tecken per rad på sidan. Standardvärdet är 85.

public int MaxCharsPerRow { get; set; }

Se även