FigureWidth

VisioRenderingOptions.FigureWidth property

Figurbredd, höjd kommer att beräknas automatiskt. Standardvärdet är 100.

public int FigureWidth { get; set; }

Se även