Position

Watermark.Position property

Vattenstämpelns position. Standardvärdet ärDiagonal .

public Position Position { get; set; }

Se även