DetectEncoding

LoadOptions.DetectEncoding property

Detta alternativ aktiverarTXT ,TSV , ochCSVfiler kodningsdetektering. Om kodningen inte kan upptäckas är standardinställningenEncoding används.

public bool DetectEncoding { get; set; }

Anmärkningar

Läs mer om att rendera text och tabb-/kommaavgränsade filer

Exempel

Exemplet visar en typisk användning av detta alternativ.

LoadOptions loadOptions = new LoadOptions();
loadOptions.DetectEncoding = true; // Aktivera kodningsdetektering

using (Viewer viewer = new Viewer("employees.csv", loadOptions))
{
    HtmlViewOptions viewOptions = 
        HtmlViewOptions.ForEmbeddedResources();

    viewer.View(viewOptions);
}

Se även