Password

LoadOptions.Password property

Lösenordet för att öppna krypterad fil.

public string Password { get; set; }

Se även