AddressFilter

OutlookOptions.AddressFilter property

E-postadressen som används för att filtrera meddelanden efter avsändare eller mottagare.

public string AddressFilter { get; set; }

Se även