TextFilter

OutlookOptions.TextFilter property

Nyckelorden som används för att filtrera meddelanden.

public string TextFilter { get; set; }

Se även