FromHtmlViewOptions

ViewInfoOptions.FromHtmlViewOptions method

Initierar ny instans avViewInfoOptions klass baserat påHtmlViewOptions objekt.

public static ViewInfoOptions FromHtmlViewOptions(HtmlViewOptions options)
Parameter Typ Beskrivning
options HtmlViewOptions HTML-vyalternativen.

Returvärde

Ny instans avViewInfoOptions klass.

Undantag

undantag skick
ArgumentNullException Kastas näroptions är inget.

Se även