MaxWidth

ViewInfoOptions.MaxWidth property

Max bredd på utdatabilden (endast för rendering till PNG/JPG)

public int MaxWidth { get; set; }

Se även