DefaultFontName

BaseViewOptions.DefaultFontName property

Standardteckensnitt som ska användas när ett visst teckensnitt som används i dokumentet inte kan hittas.

public string DefaultFontName { get; set; }

Se även