WordProcessingOptions

BaseViewOptions.WordProcessingOptions property

Med de här renderingsalternativen kan du anpassa utseendet på utdata HTML/PDF/PNG/JPEG när du renderar Word-dokument.

public WordProcessingOptions WordProcessingOptions { get; set; }

Anmärkningar

Se även Återge Word-dokument som HTML-, PDF- eller bildfiler för mer information och kodavsnitt.

Se även