WebDocumentOptions

BaseViewOptions.WebDocumentOptions property

Med de här renderingsalternativen kan du anpassa utseendet på utdata HTML/PDF/PNG/JPEG när du renderar webbdokument.

public WebDocumentOptions WebDocumentOptions { get; set; }

Se även