WebDocumentOptions

BaseViewOptions.WebDocumentOptions property

De här renderingsalternativen gör att du kan anpassa utseendet på HTML/PDF/PNG/JPEG-utdata när du renderar webbdokument.

public WebDocumentOptions WebDocumentOptions { get; set; }

Se även