Permissions

Security.Permissions property

PDF-dokumentets behörigheter såsom utskrift, ändring och dataextrahering.

public Permissions Permissions { get; set; }

Se även