Watermark

ViewOptions.Watermark property

Textens vattenstämpel som appliceras på varje sida.

public Watermark Watermark { get; set; }

Anmärkningar

Om bådaWatermark ochPageRotations är specificerade än att vattenstämpeln kommer att appliceras på de roterade sidorna.

Se även