FontsToExclude

HtmlViewOptions.FontsToExclude property

Listan över teckensnittsnamn som ska uteslutas från HTML-dokument.

public List<string> FontsToExclude { get; set; }

Anmärkningar

Det här alternativet stöds endast för presentationer. Teckensnitten som läggs till i HTML-dokument förbättrar stabiliteten i utdatavyn, samtidigt som de ökar storleken på renderingsresultatet. Det här alternativet låter hitta en kompromiss mellan stabilitet och utdatastorlek. Inkludera teckensnittsnamnen som är populära och installerade i de flesta system. Observera att den här egenskapen endast är aktiv närExcludeFonts alternativen är inaktiverade.

Se även