ImageWidth

HtmlViewOptions.ImageWidth property

Bredden på utdatabilden i pixlar. (När du konverterar en bild till endast HTML)

public int ImageWidth { get; set; }

Se även