Minify

HtmlViewOptions.Minify property

Aktiverar HTML-innehåll och HTML-resurser minifiering.

public bool Minify { get; set; }

Se även