ImageMaxWidth

HtmlViewOptions.ImageMaxWidth property

Max bredd på en utdatabild i pixlar. (När du konverterar en bild till endast HTML)

public int ImageMaxWidth { get; set; }

Se även