PageSize

WordProcessingOptions.PageSize property

Storleken på utdatasidan. Standardvärdet ärUnspecified vilket innebär att en sidstorlek ställs in i en sidinställningar (Page Setup) används. När du renderar HTM- och HTML-filer är standardsidstorleken inställd på Letter 792 x 612 poäng. Som ett resultat av detta kanske en del av innehållet inte passar in i sidramen. Ange en större sidstorlek t.ex.A3 för att passa innehållet.

public PageSize PageSize { get; set; }

Se även