WordProcessingOptions

WordProcessingOptions constructor

Ger alternativ för att återge ordbehandlingsdokument.

public WordProcessingOptions()

Se även