Anniversary

Field.Anniversary field

Standardfälttexten är “Årsdag”.

public static readonly Field Anniversary;

Se även