RequiredAttendees

Field.RequiredAttendees field

Standardfälttexten är “Obligatoriska deltagare”.

public static readonly Field RequiredAttendees;

Se även