Email3DisplayAs

Field.Email3DisplayAs field

Standardfälttexten är “Email3 Visa som”.

public static readonly Field Email3DisplayAs;

Se även