Company

Field.Company field

Standardfälttexten är “Företag”.

public static readonly Field Company;

Se även