SpousePartner

Field.SpousePartner field

Standardfälttexten är “Maka/partner”.

public static readonly Field SpousePartner;

Se även