Profession

Field.Profession field

Standardfälttexten är “Profession”.

public static readonly Field Profession;

Se även