Sent

Field.Sent field

Standardfälttexten är “Skickad”.

public static readonly Field Sent;

Se även