Gender

Field.Gender field

Standardfälttexten är “Kön”.

public static readonly Field Gender;

Se även